sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kan een prijs toekennen aan een Nederlandse of in Nederland middels dienstverband werkzame psychiater/gedragsdeskundige, die (op het moment waarop de publicatie verscheen) niet ouder is dan veertig jaar, die door een wetenschappelijke publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie. De prijs is bedoeld als waardering en bemoediging van psychiaters/gedragsdeskundigen die op voortreffelijke wijze hun eerste schreden hebben gezet in de wetenschap. 

De prijs bestaat uit een door het bestuur vast te stellen geldbedrag. De eerstvolgende prijs wordt eind 2022 uitgereikt (voor meer informatie over de uitreiking zie na 15 oktober 2022 ‘Koningsheideprijs' op deze website) en zal € 5.000,- bedragen. Het bestuur kan als de jury meer dan één winnaar voordraagt, het prijzengeld aan te passen en over winnaars te verdelen.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide kent de prijs toe op voordracht van een jury (bestaande uit prof. dr.T.A.H.  Doreleijers, prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. dr. R.J. Verkes, dr. S. Roza en prof. dr. V. de Vogel), die door het bestuur wordt benoemd. Juryleden stemmen bij de beoordeling niet mee over ingezonden publicaties uit eigen afdeling/instelling noch over publicaties waarbij zij mede-auteur zijn.

Auteurs, zowel individueel als ook als eerste auteur van een groep, kunnen een of meer publicaties -verschenen in de periode van 1 januari 2020 tot 1 juli 2022 - aanmelden. Voor het aanmelden van een proefschrift dat bestaat uit een aantal afzonderlijke publicaties geldt dat de auteur een of meer van die publicaties kan indienen om mee te dingen naar de prijs. Verder kan een ieder kandidaten voor de prijs aanmelden bij het bestuur van de Stichting Koningsheide met een aanmeldingsbrief/mail en het betreffende artikel. De aanmelding dient te geschieden uiterlijk op 15 oktober 2022. Bij tijdschriftartikelen telt niet de datum van ‘epub ahead of print’. Bij shared first autorships kan ook de tweede auteur indienen bij wijze van eerste auteur.
Indien de jury geen kandidaten voordraagt, besluit het bestuur van de Stichting Koningsheide geen prijs toe te kennen.

Hoogleraren benoemd vanwege de Stichting Koningsheide kunnen als co-auteur publicaties aanmelden, doch uitsluitend eerste auteurs kunnen in aanmerking komen voor de prijs. De prijs wordt uitgereikt op een door het bestuur van de Stichting Koningsheide te bepalen wijze.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide draagt er zorg voor dat aan de prijs en de prijsuitreiking  de nodige publiciteit wordt gegeven.

Het bestuur van de Stichting Koningsheide beslist met betrekking tot alle onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet.

Auteurs en degenen die een publicatie onder de aandacht van de jury willen brengen, worden uitgenodigd publicaties die zijn verschenen in de periode van 1 januari 2020 tot 1 juli 2022 digitaal zenden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor vragen over de procedure kunt u zich wenden tot mr. J. Balkema, secretaris van het bestuur van de Stichting (adres: Directiebureau Transfore, Gebouw Schroeder van der Kolk (nummer 5), Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer).