sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Het was voor de jury voor de toekenning van de Koningsheide prijs 2013, bestaande uit prof. dr. D. Wiersma, prof dr. Th. Doreleijers en ondergetekende, geen gemakkelijke opgave om een keus te maken uit de vele interessante en belangwekkende inzendingen, ten einde tot een voordracht te komen aan het bestuur. De jury leidt daaruit met vreugde af dat de forensische psychiatrie en psychologie in Nederland een steeds betere wetenschappelijke onderbouwing krijgt. Uiteindelijk is de jury unaniem tot het oordeel gekomen dat twee inzendingen ex aequo als beste uit de bus komen. Het betreft de volgende inzendingen:

  1. Interpersonal Trauma in Youths in Compusory Residential Care: Assessment and Treatment.
    Deze inzending is van de hand van dr. Laura Elisabeth Wilhelmina Leenarts, een werk waarop genoemde auteur op 21 juni 2013 in Utrecht promoveerde.
  2. Risk Assessment and Shared Care Planning in Outpatient Forensic Psychiatrry: a Randomised Controlled Trial.
    Deze publicatie staat op naam van drs. Nadine Troquete en andere en verscheen op 21 maart 2013 in het gerenommeerde British Journal of Psychiatry. Bij dit artikel voegde de auteur drie andere publicaties over dit onderwerp toe die ze heeft ingestuurd ter beoordeling bij verschillende internationale peer reviewed vaktijdschriften. Het genoemde artikel vormt de kern van een dissertatie over ambulante forensische hulpverlening waarop mevrouw Troquete binnenkort hoopt te gaan promoveren.

Bij de voordracht van mevrouw Leenarts heeft de jury het volgende aangetekend. Het belang van het werk is vooral gelegen in het feit dat de auteur aangetoond heeft dat een gedwongen residentiele behandeling van getraumatiseerde jeugdige meisjes weinig kans van slagen heeft, als niet eerst gewerkt wordt aan psychologische stabilisatie van de betreffende pupillen. Mevrouw Leenarts heeft een behandelwijze voor deze noodzakelijke stabilisatie in detail beschreven dat bekend is geworden onder de naam ”Stapstenen”. De jury wil daarbij niet onvermeld laten dat ze het toejuicht dat met deze publicatie ook de jeugdigen in het forensische psychiatrische en psychologische onderzoek aandacht hebben gekregen.

Bij de voordracht van mevrouw Troquete tekent de jury het volgende aan. Mevrouw Troquete heeft op een indrukwekkende wijze onderzocht wat er concreet gebeurt in de ambulante forensische psychiatrische praktijk, en wat het effect daarvan is voor de uitkomst en het functioneren van ambulante forensische patiënten. Het is een deelgebied dat, naar het oordeel van de jury, tot op heden in het wetenschappelijk onderzoek sterk onderbelicht is gebleven. Mevrouw Troquete is, volgens de jury, de eerste onderzoeker die een pragmatische Randomized Controlled Trial (RCT) heeft uitgevoerd naar Shared Decision Making (SDM). Alhoewel de uitkomst van haar onderzoek misschien wat teleurstellend was, is het belang van haar werk er vooral in gelegen dat SDM in de ambulante forensische setting duidelijk onder de aandacht is gekomen en een stimulans kan vormen voor verdere ontwikkeling op dit gebied.

De jury wil de beide prijswinnaars van harte feliciteren.

Arnhem 17 december 2013
Prof. dr Frank Kortmann