sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Het was voor de jury voor Koningsheide prijs, bestaande uit Antoine Mooij, Remmers van Veldhuizen en ikzelf, een genoegen te constateren dat het aantal inzendingen en de kwaliteit ervan aanzienlijk is toegenomen, vergeleken met de eerste keer dat deze prijs werd uitgereikt. Dat betekent dat er op het gebied van onderzoek in de forensische psychiatrie vorderingen worden gemaakt. Collega Oei, die vandaag afscheid neemt, heeft daaraan sterk bijgedragen.
De jury heeft unaniem besloten om drs. Inti Brazil en drs. Katinka von Borries aan het bestuur voor te dragen als kandidaten voor deze prijs.

Het onderzoek van de heer Brazil is sterk biologisch gericht. Op basis van metingen op hersenniveau onderzocht hij hoe patiënten met psychopathie leren en hun gedrag aanpassen, hoe de sociale context van invloed is op deze processen en hoe deze patiënten keuzen maken. Zijn onderzoek werd gepubliceerd in ‘Biological Psychiatry’, een vakblad dat staat op nummer 4 van de 117 toptijdschriften in de categorie ‘psychiatrie’. Zijn conclusie is dat mensen met psychopathie niet goed in staat lijken te zijn om informatie over foutmeldingen in hun hersenen te gebruiken om hun gedrag aan te passen. Naar het oordeel van de jury klinisch relevant voor de toekomst. Als bijzonderheid wil ik nog vermelden dat de heer Brazil geboren en getogen is in Curaçao, en dat hij in 2009 een NWO subsidie verwierf in het Mozaïek programma voor veel belovende allochtone onderzoekers. De heer Brazil maakt deze belofte naar ons idee meer dan waar.

Het onderzoek van mevrouw von Borries sluit nauw aan bij dat van de heer Brazil. Men kan haar, gelet op het feit dat ze in Duitsland werd geboren, eveneens een veelbelovende allochtone onderzoeker noemen. Haar onderzoek is gericht op de emotieherkenning van patiënten met psychopathie, hun toenaderings- en vermijdingsgedrag en hun vermogen te leren op basis van negatieve feed-back. Bij deze mensen lijkt er een gebrek te bestaan in het leren van nieuwe regels en in de generalisatie van deze regels. De resultaten van het onderzoek van mevrouw von Borries werd gepubliceerd in het eveneens gezaghebbende tijdschrift ‘Psychological Medicine’.

Mevrouw von Borries was mede-auteur van het genomineerde artikel van de heer Brazil, terwijl de heer Brazil tweede auteur was bij het genomineerde artikel van mevrouw von Borries. Vandaar dat de jury de beide onderzoekers gezamenlijk heeft voorgedragen voor de prijs. Genoemde verwevenheid van onderwerp vloeit voort uit het feit dat mevrouw von Borries bij het schrijven van haar scriptie voor een Master in Cognitieve Neuroscience begeleid is door de heer Brazil, en – die naam willen we in dit verband ook noemen – de heer Erik Bulten, de onderzoeksleider in de Pompekliniek die beide kandidaten bij hun onderzoek heeft begeleid.

Tenslotte heeft de jury het onderzoek van mevrouw Buck waarover een publicatie is verschenen in ‘Crime & Delinquency’, getiteld ‘Childhood Psychopathology Predicts Adolescence-Onset Offending’, voorgedragen voor een eervolle vermelding.

Arnhem, 9 september 2011
Prof dr Frank Kortmann