sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

De Stichting Koningsheide heeft voor het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie een aantal bijzondere leerstoelen gerealiseerd. Ter verdere stimulering van dit wetenschapsterrein heeft het bestuur van de Stichting een prijs ingesteld.
Deze is bestemd voor een auteur, die niet ouder is dan veertig jaar, die met een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie/ psychologie. In 2025 zal deze prijs ten bedrage van € 5.000,- voor de zevende maal worden uitgereikt.

Een jury onder voorzitterschap van prof. dr. R.J. Verkes zal de ingezonden bijdragen beoordelen. De prijs zal in 2025 worden uitgereikt.


Nadere informatie over het voor de prijs zal in de loop van 2024 worden weergegeven onder Reglement.