sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

De Stichting Koningsheide heeft voor het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie een aantal bijzondere leerstoelen gerealiseerd. Ter verdere stimulering van dit wetenschapsterrein heeft het bestuur van de Stichting een prijs ingesteld.
Deze is bestemd voor een auteur, die niet ouder is dan veertig jaar, die met een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie/ psychologie. In 2022 zal deze prijs ten bedrage van € 5.000,- voor de zesde maal worden uitgereikt.

Een jury bestaande uit prof. dr. T.A.H. Doreleijers, prof. dr. H.J.C. van Marle, prof. dr. R.J. Verkes, dr. S. Roza en prof. dr. V. de Vogel, zal de ingezonden bijdragen beoordelen. De prijs zal in 2022 worden uitgereikt.

De Koningsheideprijs 2022 zal worden uitgereikt tijdens het congres "Rumoer rond de forensische psychiatrie" dat zal worden gehouden op 16 juni 2023 in Landgoed de Horst te Driebergen.


Nadere informatie over het voor de prijs opgestelde reglement is te vinden onder Reglement.