sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

sponsor van innovatieve psychiatrische projecten

Het Bestuur van de Stichting Koningsheide heeft in 2009 een hoofdprijs uitgeloofd voor een gedragsdeskundige die met een publicatie een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het terrein van de forensische psychiatrie en/of psychologie.  Daarnaast heeft ze een aanmoedigingsprijs uitgeloofd voor een gedragsdeskundige die jonger is dan 36 jaar die een soortgelijke bijdrage heeft geleverd.
Voor de beoordeling van de inzendingen heeft het bestuur  een jury ingesteld.
Voor de hoofdprijs draagt de jury voor Dr I.L.Bongers, vanwege haar artikel ‘Predicting Young adult social functioning from developmental trajectories of external behaviour’.
Met deze studie heeft de auteur een belangrijke wetenschappelijke bijdrage geleverd aan het inzicht in de relatie tussen agressief en agerend probleemgedrag in de kindertijd en puberteit en problemen, zoals psychopathologie en delinquentie, in de jonge volwassenheid. Uit de studie blijkt dat het belangrijk is om niet alleen jongeren met ernstig agressief gedrag te behandelen ter voorkoming van sociale problemen in de jong volwassenheid, maar dat er zeker ook aandacht moet zijn voor jongeren met veel oppositionele problemen, zoals spijbelen, alcohol en drugsgebruik. Uit de studie blijkt tevens dat de gevolgen van dat laatste soort gedrag in de kindertijd veel ernstiger zijn voor  het optreden van problemen op volwassen leeftijd dan de gevolgen van uitsluitend agressief en antisociaal gedrag in de kindertijd.
Het artikel betreft een grootschalige, longitudinale, prospectieve studie die in een van de toptijdschriften op dit gebied is verschenen. Programma’s in de kinder- en jeugdhulpverlening zijn vaak nog gebrekkig ontwikkeld. Deze studie heeft grote waarde voor de ontwikkeling van preventieve programma’s in de forensische psychiatrie.
Mevrouw Bongers is psycholoog en werkt als senior wetenschappelijk medewerker bij de Catamaran, Kliniek voor Forensische Jeugdpsychiatrie & Orthopsychiatrie, onderdeel van GGz Eindhoven. Zij promoveerde in 2005 aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift, getiteld: “Ontwikkelingspaden van anti-sociaal gedrag en hun uitkomsten bij Nederlandse jongeren”.
Voor de aanmoedigingsprijs draagt de jury voor Dr. G. Meynen, vanwege zijn artikel ‘Should or should not forensic psychiatrists think about free will?’
De auteur geeft, in een discussie met relevante auteurs, aan waarom in het praktische arbeidsveld van de forensische psychiatrie de vraag naar de wilsvrijheid, in ieder geval impliciet, aan de orde is, ook al wordt daar feitelijk niet altijd naar verwezen. Tevens laat hij zien dat de inhoudelijke ('metafysische' vraag) niet omzeild kan worden, waarbij hij een scherpzinnige en nuttige onderverdeling van de deelbetekenissen van het begrip van wilsvrijheid bepleit. Als zodanig is het een betekenisvolle bijdrage aan de grondslagenproblematiek van de forensische psychiatrie'
De heer Meynen is psychiater en filosoof. Hij is gepromoveerd als psychiater op een biologisch-pychiatrische onderwerp (VU) en als filosoof (Radboud Universiteit). Zijn door NWO gesteund onderzoeksproject richt zich op de problematiek van wilsvrijheid bij psychiatrische stoornissen.  
Een aanmoediging op deze weg voort te gaan is, gezien dit richtingwijzende artikel, meer dan verantwoord.

Arnhem, 8 juli 2009

Prof. dr F.A.M.Kortmann, voorzitter van de jury